Ко су наши корисници?


 • ДЕЦА (до 18 година) И МЛАДИ (до 26. године живота)
ДЕЦА (до 18 година) И МЛАДИ (до 26. године живота)
 • Ако су без родитељско старања или су у ризику од губитка родитељског старања;
 • Ако лица која се непосредно брину о њима било да су родитељи, старатељи или трећа лица нису у стању да се адекватно старају о њима без подршке система социјалне заштитет;
 • Ако је реч о лицима са сметњама у развоју, а њихове потребе превазилазе могућности породице да пруже одговарајућу заштиту и материјалну подршку;
 • Ако су у сукобу са родитељима старатељима, вршњацима и својим понашањем угрожавају себе и околину;
 • Уколико се јаве проблеме у функционисању настали злоупотребом алкохола и дроге и опојних средстава;
 • Ако су жртве злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације или ако постоји опасност да то постану, као и сви ситуацијама када су им угрожени физичко психичко и емоцијонално благостање и развој због пропуста родитеља, старатеља или других лица…
 • Ако су жртве трговине људима или постоји опасност да ће то постати;
 • Ако су страни држављани без пратње;
 • Ако се њихови родитељи споре око вршења родитељског права;
 • У свим другим случајевима када имају потребе услуга и права из области социјалне заштите.

 • ОДРАСЛА ЛИЦА (од навршених 26 година до навршених 65 година живота)
ОДРАСЛА ЛИЦА (од навршених 26 година до навршених 65 година живота)
 • Лица са поремећајима у понашању
 • Лица са психичким и физичким сметњама
 • Материјално необезбедјена и незбринута лица
 • Лица са породичним проблемима

 • ОСТАРЕЛА ЛИЦА (лица старија од 65 година)
ОСТАРЕЛА ЛИЦА (лица старија од 65 година)
 • Остарела лица без породичног старања
 • Остарела лица без средстава за живот
 • Остарела хронично оболела лица и лица са инвалидитетом
 • Остарела лица са породичним проблемима.