Хранитељство – Породични смештај

Хранитељство – породични смештај


Породични смештај је услуга која се пружа деци и младима али и одраслим и старим особама. Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Породични смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за самосталан живот. Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

Потребна документација:

  • Писани захтев – добија се у Центру

  • Фотокопија личне карте

  • Лекарско уверење

  • Уверење да лице није под истрагом

  • Уверење да лице није лишено родитељског права

  • Уверење да лице није лишено пословне способности

  • Потврда о висини прихода

  • Доказ о имовини (уверење из катастра и имовински лист)