Увећан додатак за туђу негу и помоћ

Увећан додатак за туђу негу и помоћ


Новчана накнада разлике до износа увећаног додатака за помоћ и негу другог лица због телесног оштећења. Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утврђено 100% телесно оштећење по једном основу.

Потребна документација:

  • Лична карта
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о држављанству
  • Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
  • Решење Републичког фонда за пензијско и инвлидско осигурање о утврђивању телесног оштећења